verwerking persoonsgegevens

privacyverklaring

e-charge technology, gevestigd aan Granaatstraat 51 7554 TN Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die e-charge technology verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van onze website.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerkte links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

e-charge technology verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Alle gegevens die door ons worden verzameld en bewaard, worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege verplicht is of nodig is voor het afhandelen van een bestelling. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw (aflever-)gegevens aan de vervoerder om uw bestelling aan u te kunnen leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Een eventuele vermelding van uw naam op onze website (bijvoorbeeld bij testimonials) wordt op uw eerste verzoek direct verwijderd. Uw verzoek kan per email of telefonisch.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zoals eerder omschreven verstrekt e-charge technology uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

e-charge technology verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactformulieren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • e-charge technology analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • e-charge technology verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-chargetechnology.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

e-charge technology neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van e-charge technology) tussen zit.

Bewaartermijn

e-charge technology bewaart uw gegevens zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Indien u geen account meer bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

e-charge technology gebruikt functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. e-charge technology gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door e-charge technology en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@e-chargetechnology.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. e-charge technology wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de onderstaande link.

Contactgegevens

e-charge technology
POSTADRES: Granaatstraat 51, 7554 TN Hengelo
VESTIGINGSADRES: Granaatstraat 51, 7554 TN Hengelo
EMAIL: info@e-chargetechnology.nl
WEB: www.e-chargetechnology.nl
TELEFOON: +31 074 8531707
KVK: 75303574
btw: NL860230508B01

Datum en wijzigingen

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds ons actuele privacybeleid vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2020.